Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
Dostępność: nakład wyczerpany

Sprawozdawczość jednostek gospodarczych w dobie rozwoju koncepcji ESG

Autor: Mariusz Andrzejewski, Paweł Zieniuk
  • Data wydania: 24.11.2023
  • Ilość stron: 282
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami 13,5 cm
  • Format: 165 x 235 mm
  • Wydanie: 1
  • ISBN: 978-83-8175-568-9

Opis książki

FINANSE

Nieustannym zmianom otoczenia prawnego i gospodarczego podmiotów prowadzących księgi rachunkowe towarzyszy ewolucja systemu rachunkowości i sprawozdawczości. W ostatnich latach w Polsce ustawy i rozporządzenia dotyczące prowadzeniem działalności gospodarczej, rachunkowości i prawa podatkowego były wielokrotnie zmieniane, co miało związek nie tylko z licznymi modyfikacjami prawa na szczeblu krajowym, ale też z przyjęciem rozwiązań wynikających z dyrektyw unijnych. Na finalny produkt systemu rachunkowości, czyli sprawozdania finansowego, mają także wpływ zmiany zachodzące w gospodarce oraz rosnące potrzeby informacyjne interesariuszy, końcowych odbiorców raportów sporządzanych przez przedsiębiorstwa. Potrzeba otrzymywania szybkiej, wiarygodnej informacji nie tylko dotyczącej sytuacji majątkowo-finansowej i rezultatów działalności gospodarczej osiąganych przez przedsiębiorstwa, ale też kwestii środowiskowych, społecznych i pracowniczych doprowadziła do rozwoju koncepcji CSR, ESG oraz idei raportowania zintegrowanego. Wydaje się więc, że informacje niefinansowe uzupełniające tradycyjne sprawozdanie finansowe na stałe trafiły do systemu sprawozdawczości przedsiębiorstw, a wydana w grudniu 2022 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, rozszerzająca obowiązek ujawniania informacji niefinansowych na kolejne grupy podmiotów doprowadzi do dalszego wzrostu znaczenia raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. Z kolei wprowadzenie obligatoryjnej atestacji informacji niefinansowych przy ciągłym zapotrzebowaniu na wiarygodne informacje finansowe, wymagające profesjonalnej weryfikacji postawi nowe wyzwania przed współczesnym audytem.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podejmują rozważania teoretyczne i prezentują wyniki badań empirycznych dotyczące aktualnych i ważnych problemów współczesnej sprawozdawczości finansowej i niefinansowej. W kręgu zainteresowań autorów znalazły się m.in.:

  • wpływ zmian otoczenia gospodarczego zachodzących w ostatnich latach na finalny produkt systemu rachunkowości;
  • zmiany regulacji prawnych i standardów wpływające na sprawozdawczość finansową i niefinansową, a także na pracę niezależnych ekspertów dokonujących atestacji tych sprawozdań;
  • wpływ nowoczesnych technologii, cyfryzacji i digitalizacji na rozwój sprawozdawczości;
  • rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania zintegrowanego.

Książka jest rezultatem projektu naukowego, w którym uczestniczyli studenci polskich uczelni wyższych – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji