Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
menu

Europeistyka

Typ produktu

Kategoria europeistyka

W tej zakładce książki znajdą dla siebie przede wszystkim studenci europeistyki pierwszego i drugiego stopnia, a także studenci podyplomowi oraz wszyscy ci, którzy pragną poszerzyć wiedzę w kontekście szeroko rozumianej europeistyki. Kierunek ten dotyczy analizy procesów społeczno-kulturowych w ujęciu globalnych, skupiając się na kontynencie europejskim. Podczas nauki pojawiają się również zagadnienia z ekonomii, socjologii, politologii oraz stosunków międzynarodowych.

Europeistyka, książki

Europeistyka to jedna z młodszych dyscyplin naukowych, która wciąż się rozwija. Z książek o europeistyce dowiedzieć możemy się m.in. o:

  • kierunkach rozwoju Unii Europejskiej,
  • praktycznym ujęcie prawa unijnego,
  • teoriach integracji europejskiej,
  • okolicznościach wyodrębnienia się UE,
  • atrybutach i rolach UE na arenie międzynarodowej.


Na rynku dostępne są również podręczniki akademickie i ćwiczenia dla nauczycieli akademickich, które mają za zadanie odpowiednio przygotować ich do prowadzenia zajęć dla swoich studentów. Są one przydatne również dla studentów, jako pomoce naukowe do przyswojenia materiału z ćwiczeń. W kategorii europeistyka znaleźć można także tłumaczenia ważnych, zagranicznych publikacji, odnoszących się do dziedziny europeistyki i tłumaczących dynamiczne procesy integracji europejskiej.

 

Najlepsze książki, europeistyka

Jednym z zagadnień, jak chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej, jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest to temat, który mimo dużego zainteresowania ze strony prawników, poliglotów i specjalistów, nie jest w Polsce wystarczająco szczegółowo opracowany. Autor książki Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Piotr Wawrzyk, przedstawia dwoistość działań Unii, rolę państw członkowskich oraz wagę i działania instytucji ponadnarodowych (takich jak Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, czy Komisja Europejska). Dzięki temu podręcznikowi mamy okazję do lepszego zapoznania się z Unią Europejską zza kulis, co pozwala na dokładne zrozumienie jej działań.


Czym jest semestr europejski? Jest to coroczna procedura, która stworzona została w celu koordynacji polityki społeczno-gospodarczej w Unii Europejskiej. Stymuluje on wzrost gospodarczy oraz zapewnia stabilność finansów publicznych. Semestr europejski jest przy okazji narzędziem polityki Unii Europejskiej, którego oceny podjęli się G. Wronowska, J. Rosiek oraz A. Witoń – autorzy książki Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej. Książka przedstawia działanie mechanizmu semestru europejskiego, perspektywy rozwojowe oraz analizę zmian, które na niego wpływają.

 

Wydawnictwo Poltext oferuje obszerną kategorię książek z zakresu europeistyki pozwalających na pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz dynamicznych procesów integracji europejskiej. Zawarte w nich treści wykraczają poza zakres tematyczny haseł dotychczasowych publikacji, a ich celem jest dostarczenie czytelnikom nowych perspektyw i głębszego zrozumienia nowej dziedziny, jaką jest europeistyka.

Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski
Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski
37,42 
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej
Analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011–2020
37,42 
OUTLET
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej OUTLET
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej OUTLET
Analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011–2020
24,95 
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej
41,18 
Dostępność: chwilowo niedostępny
Trzy oblicza unijnych granic
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Trzy oblicza unijnych granic
Trzy oblicza unijnych granic
Polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej
37,42 
Dostępność: chwilowo niedostępny
Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski EBOOK
Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski EBOOK
32,43 
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej EBOOK
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej EBOOK
Analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011–2020
27,89