Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się

 Procedura reklamacji

  1. MT Biznes Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczyć Towary bez wad.
  2. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu, realizacji zamówień oraz wad technicznych zamówionego towaru.
  3. Reklamacje dotyczące zamówień prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@mtbiznes.pl
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez MT Biznes Sp. z o.o. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, MT Biznes Sp. z o.o. w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  5. MT Biznes Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
  6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Użytkownika Towaru 
    do reklamacji należy dołączyć kserokopię faktury zakupu.
  7. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.