Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
menu

Monografie Prawnicze

Typ produktu

Czym jest monografia prawnicza?

Monografie prawnicze to zbiór przepisów i publikacji dotyczących danego zagadnienia prawniczego bądź instytucji prawnej. Są one kierowane do prawników, którzy w jednym miejscu zawartą mają teorię oraz praktykę, dzięki ujętych w niej doktrynach i orzecznictwu.

 

Monografie prawnicze stanowią ważne źródło wiedzy dla prawników oraz osób zainteresowanych zagadnieniami prawno-społecznymi, analizując różne aspekty prawa i instytucji prawnych. Monografie prawnicze skupiają się na zagłębieniu się w konkretne zagadnienia prawne oraz na przedstawieniu teorii i praktyki związanej z danym obszarem prawnym. Przez wnikliwe analizy, monografie prawnicze pozwalają czytelnikom zrozumieć złożoność problematyki oraz zastosować wiedzę w praktyce. Tematyka monografii prawniczych może obejmować takie zagadnienia jak stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika w określaniu ciężaru podatkowego, zagadnienia prawne związane z konstytucją RP, regulacje dotyczące unii europejskiej czy studia prawnoporównawcze. Monografie prawnicze stanowią ogromne osiągnięcie dla nauki prawniczej, przyczyniając się do pogłębiania wiedzy oraz rozwoju dziedziny prawa.

 

Monografie prawnicze

W kategorii monografie prawnicze znajdziemy serie poruszające problematykę oraz zjawiska społeczne i prawne różnych zagadnień. Zawarte w nich analizy przybliżają interesującą nas tematykę, popartą danymi statystycznymi tworzonymi m.in. poprzez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

W ofercie wydawnictwa posiadamy następujące monografie prawnicze:

Monografia skupia się na zagadnieniu dotyczącym problemu chuligaństwa na stadionie, łącznie z określeniem profilów psychologicznych sprawców czynów popełnianych na stadionach. Autor skupia również uwagę na regulacjach, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych.
 

 

 

Autorka dokonuje analizy Konstytucji, jej wpływu na ochronę porządku gospodarczego w państwie oraz rozwój na przestrzeni lat. Wskazuje na nierozerwalny związek prawa finansowego oraz prawa konstytucyjnego, omawiając ukształtowany system finansów publicznych.

 

 

Monografia ukazuje znaczenie prawa do prywatności w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez władzę publiczną oraz zasad stosowania podsłuchów procesowych i pozaprocesowych.

 

 

Monografia omawia takie zagadnienie, jak różnorodność biologiczna i jej ewolucja oraz związane z tym regulacje prawne. Porusza również temat celów i zasad ochrony różnorodności biologicznej, które znaleźć możemy w ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku.

Chuligaństwo stadionowe
Marcin Kamiński
Chuligaństwo stadionowe
Chuligaństwo stadionowe
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
56,17 
OUTLET
Chuligaństwo stadionowe OUTLET
Chuligaństwo stadionowe OUTLET
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
37,45 
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych
ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych
56,17 
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe…
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe…
56,17 
Dostępność: nakład wyczerpany
OUTLET
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… — OUTLET
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… — OUTLET
37,45 
Dostępność: nakład wyczerpany
OUTLET
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych OUTLET
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych OUTLET
ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych
37,45 
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa
48,68 
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody
52,42 
OUTLET
Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej OUTLET
Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej OUTLET
49,95 
Finanse publiczne a Konstytucja
Monika Bogucka-Felczak
Finanse publiczne a Konstytucja
Finanse publiczne a Konstytucja
59,92 
Dostępność: nakład wyczerpany
OUTLET
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody OUTLET
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody OUTLET
34,95 
OUTLET
Finanse publiczne a Konstytucja OUTLET
Finanse publiczne a Konstytucja OUTLET
39,95 
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika
przy określaniu ciężaru podatkowego
52,42 
OUTLET
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika OUTLET
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika OUTLET
przy określaniu ciężaru podatkowego
34,95 
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych
56,17 
OUTLET
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego OUTLET
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego OUTLET
Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych
37,45 
Konstytucyjne determinanty...
Monika Bogucka-Felczak
Konstytucyjne determinanty...
Konstytucyjne determinanty...
Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
32,45 
Dostępność: nakład wyczerpany
Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego
Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego
41,18 
Chuligaństwo stadionowe EBOOK
Chuligaństwo stadionowe EBOOK
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
45,43 
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… EBOOK
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… EBOOK
48,68 
Dostępność: Produkt cyfrowy- niedostępny
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa EBOOK
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa EBOOK
Kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa
38,94 
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
Monika Bogucka-Felczak
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
48,68 
Dostępność: Produkt cyfrowy- niedostępny