Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
E-book
Kupując otrzymujesz:
plik EPUB, plik MOBI
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
44,93  59,90  *
Dostępność: Produkt cyfrowy - dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :

Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych EBOOK

Perspektywa członków rad nadzorczych
  • Data wydania: 01.10.2021
  • Format pliku: EPUB, MOBI
  • ISBN: 978-83-8175-308-1

Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA


Monografia poświęcona jest komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych, przedstawionej z perspektywy członków rad nadzorczych. Komunikacja jest istotna dla realizacji przez rady zadań nadzorczych oraz wspomagania zarządu w realizacji misji spółki. Jak wynika z wielu badań, zarząd ma przewagę informacyjną nad radą nadzorczą i może ukierunkowywać przekazywanie informacji zgodnie z własnymi celami. Ta asymetria w przekazywaniu informacji utrudnia radom nadzorczym wykonywanie funkcji przypisanych im przez kodeks spółek handlowych i statuty spółek. Wzmaga również naturalny konflikt występujący między akcjonariuszami i menedżerami. W łagodzeniu tego konfliktu rada nadzorcza może odgrywać istotną rolę.

Celem monografii jest odpowiedź na pytania: jakimi cechami powinna się charakteryzować komunikacja między radą nadzorczą a zarządem oraz jak należy ją poprawić, aby była możliwa realizacja zadań postawionych przed radą. Na podstawie literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i regulacji o charakterze dobrych praktyk stworzono zestaw korporacyjnych i zewnętrznych czynników kształtujących komunikację między radą nadzorczą a zarządem w spółce publicznej. Przedstawiono wszystkie instytucjonalne formy komunikacji, starając się je ocenić i zhierarchizować, oraz opracowano typologię cech komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem z perspektywy tejże rady.

Autor przeprowadził również pogłębione wywiady z członkami rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, które zaowocowały propozycją rozwiązań prowadzących do poprawy procesu komunikacji, próbą określenia perspektyw modelu anglosaskiego w Polsce czy zjawiska postępującej profesjonalizacji podejścia do rad nadzorczych.

Publikacja zainteresuje nie tylko członków kodeksowych organów spółek publicznych, ale także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy mogą potraktować ją jako przyczynek do refleksji nad możliwościami wykorzystania potencjału rad nadzorczych.


 
Michał Rogatko – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Ekspert w zakresie nadzoru korporacyjnego, w szczególności roli rad nadzorczych i wewnętrznych mechanizmów nadzoru. Zajmuje się również zarządzaniem strategicznym z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju w strategii firmy. Pracę doktorską obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył również podyplomowe studia w Stockholm School of Economics oraz w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie zdobyte w podmiotach różnych branż, polskich i zagranicznych, w obszarze sprzedaży i marketingu. Pełnił funkcje zarządcze w organach spółek kapitałowych. Sprawował również mandaty w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Członek rady nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i aktywny uczestnik inicjatyw podejmowanych w środowisku członków rad nadzorczych. Prowadzi zajęcia i uczestniczy w spotkaniach ze studentami w Szkole Głównej Handlowej, Collegium Civitas, Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji