Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
Dostępność: nakład wyczerpany
OUTLET

Jakość kosztuje OUTLET

Studium zarządzania sprawnością procesów organizacji
  • Data wydania: 22.10.2021
  • Ilość stron: 718
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-286-2

Opis książki

Egzemplarz outletowy. Może posiadać drobne uszkodzenia, przetarcia, zabrudzenia, które nie utrudniają korzystania z książki

 

Niepełna gwiazdka na froncie okładki zawiera ważny przekaz: ocena jakości produktów i usług przez klientów, wyrażana typowo za pomocą liczby gwiazdek, wskazuje poziom spełnienia ich oczekiwań. Niepełna oznacza, że jakość produktu lub usługi może być lepsza. Jak to osiągnąć? O tym jest ta książka.

Autor stawia fundamentalne z punktu widzenia teorii i praktyki pytanie: na czym polega zarządzanie jakością (ZJ) w organizacji? W książce przedstawia modele zjawisk kształtujących jakość na poziomach operacyjnym, taktycznym i strategicznym. Kluczowe znaczenie przypisuje przyporządkowaniu zasobom w procesie – potencjału, wielkości wyrażającej ich energię, dzięki czemu można:
 - określić poziom prawdopodobieństwa poprawnego wykonania zaplanowanych zadań z użyciem określonych zasobów;
 - pogłębiać rozumienie ZJ, wykorzystując stosowne modele fizyczne.

Słuszności tytułowej tezy „Jakość kosztuje” dowodzi, przedstawiając ZJ jako zarządzanie potencjałem zasobów organizacji, w którym:
 - zapewnienie polega na alokacji potencjału, zgodnie z przyjętą taktyką użycia zasobów;
 - doskonalenie polega na zwiększaniu dostępnego potencjału.

Pokazuje, że zakres wykorzystania dostępnego potencjału organizacji:
 - zależy od stopnia zaangażowania kierownictwa poziomu strategicznego w doskonalenie
 - i że można to powiązać z wyborem paradygmatu Knighta lub Shewharta w zarządzaniu organizacją.
Wyrazem przywództwa w doskonaleniu, sprawowanego przez kierownictwo jest:
 - rozwijanie własnych kompetencji, właściwych dla paradygmatu Shewharta, niezbędnych w sprawowaniu przywództwa;
 - wzięcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wykorzystanie władzy do ograniczenia ich negatywnych skutków;
 - określanie strategii rozwoju potencjału organizacji, wykorzystującej wzrost zrównoważony;
 - tworzenie warunków do maksymalnego wykorzystania potencjału zaangażowania interesariuszy organizacji w jej rozwój.

Jeżeli gwiazdkami oceniać sprawność kierownictwa w wykorzystaniu potencjału organizacji do rozwoju, to ich niepełna liczba oznacza niedostatki przywództwa, które powodują straty, tworzą bariery rozwoju organizacji i skutkują brakiem zadowolenia jej klientów.
 

 

Dr hab. inż. Jan M. Myszewski od lat bada strukturę procesu zarządzania jakością. Studia na Politechnice Warszawskiej ukończył w 1977 r. z tytułem magistra inżyniera podstawowych problemów techniki ze specjalnością matematyka stosowana. Studia doktorskie zakończył w 1980 r. uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych przyznanego za rozprawę dotyczącą teorii sterowania. Rozprawę habilitacyjną pt. Zarządzanie zmiennością: systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością przedstawił w 1998 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ.

Doświadczenie zawodowe rozwijał, pracując m.in. jako wykładowca matematyki i konsultant matematycznych modeli inżynierskich w WSI w Radomiu (1982–1993) i SGGW w Warszawie (1987–2000) oraz jako konsultant i wykładowca podczas szkoleń nt. metod i narzędzi zarządzania jakością, organizowanych w Ośrodku Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa (1992–2007). Pracę dydaktyczną w Akademii Leona Koźmińskiego (od 1997) łączy z rozwijaniem własnego modelu procesu zarządzania jakością, którego doskonalenie dokumentuje rozprawa habilitacyjna (1998), podręcznik Po prostu jakość (2005) i ta książka.

Publikacje autora w czasopismach naukowych były stymulowane udziałem w cyklicznych konferencjach i seminariach organizowanych przez: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS; European Network for Business and Industrial Statistics, ENBIS Conference; Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Oszczędność i efektywność; The WE Deming Institute, Annual International Deming Research Seminar oraz Canadian Society for Quality, Canadian Quality Congress.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji