Piotr Piasecki - ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener. Jest współzarządzającym w firmie Heidtman & Piasecki (Businessdoctors), pracował wiele lat w biznesie. Specjalizuje się w zmianach organizacyjnych i planowaniu strategii. Jako konsultant i coach wspomaga menedżerów w osiąganiu celów i rozwoju przywództwa. Prowadzi i publikuje badania w zakresie Lifelong Learning i Kapitału Intelektualnego. Jest współzałożycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego.

Na co dzień zaangażowany aktywista społeczny i ekspert sektora usług rozwojowych