Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič – adiunkt w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowcą na studiach doktoranckich, ExMBA, podyplomowych i magisterskich, także na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra zarządzania) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (tytuł doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu). Specjalizuje się w teoriach organizacji, strategii oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego obejmującego strategie wzrostu przedsiębiorstw oraz wdrożenia zrównoważonej karty wyników dla przedsiębiorstw z branży chemicznej i energetycznej, m.in. PGNiG, Degussa, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, czy organizacji non-profit takich jak Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. Od 2004 roku współpracuje z biznesem w ramach projektów realizowanych przez studentów m.in. dla takich przedsiębiorstw jak Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Webankieta, Audioteka, Polski Bank Komórek Macierzystych. Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA oraz jest pomocniczym opiekunem naukowym doktorantów. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2015–2019) oraz główny wykonawca w dwóch międzynarodowych grantach badawczych koordynowanych przez CEIBS (China Europe International Business School (2017–2019). Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, publikująca w uznanych czasopismach zagranicznych, m.in. „Journal of Business Research”, „Business History”, „Journal for East European Management Studies”, „European Journal of International Management”.