Maciej Domański – filolog, studiował w Uniwersytetach Warszawski i Barcelońskim, odbywał praktyki językowe w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i USA.