Dr Łukasz Srokowski – socjolog, konsultant i trener biznesu. Specjalizuje się w przywództwie organizacyjnym, zarządzaniu kulturą organizacyjną i komunikacją. Obecnie prodziekan i wykładowca Wydziału Menadżersko Ekonomicznego Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Jako trener i konsultant biznesowy doradzał największym firmom w Polsce.