Dominika Bek – doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, mediator w sprawach karnych, autorka licznych publikacji z zakresu prawa karnego i kryminologii.