Andrew Hessel – mikrobiolog i genetyk. Przedmiotem jego badań są przełomowe rozwiązania w dziedzinie genomiki, bioinformatyki i biologii syntetycznej. Jest współzałożycielem firmy biotechnologicznej Humane Genomics oraz jednym z inicjatorów projektu naukowego Genome Project-write.