Ilse Sand skończyła teologię na uniwersytecie w Arhus, pisząc pracę dyplomową na temat m.in. Sorena Kierkegaarda i C.G. Junga. Jest ponadto certyfikowanym psychoterapeutą. Zanim rozpoczęła własną praktykę psychoterapeutyczną, działalność szkoleniową i wykładową, przez 11 lat pełniła funkcję proboszcza w Kościele Ewangelicko-Luterańskim Danii.