Iwona Foryś – doktor hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Wykładowca studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Licencjonowany zarządca i pośrednik. Posiada uprawnienia państwowe w zakresie szacowania i przeprowadzania lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych oraz prestiżowy tytuł CCIM. Członek dwóch kadencji Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. zarządców nieruchomości.
Prowadzi zajęcia na kursach oraz praktyki zawodowe w zakresie trzech zawodów na rynku nieruchomości. Jest autorką i współautorką licznych opracowań dla praktyki oraz ponad 180 publikacji naukowych. Członek Komitetu Technicznego KT 315 ds. Facility Management oraz Komitetu Zadaniowego KZ 504 ds. Rynku Nieruchomości Polskiego Komitetu Normalizacji. Od 2001 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, w latach 2010-2012 wiceprezes tej organizacji oraz wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Maciej Nowak − doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Prawa i Gospodarki Nieruchomościami i kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Radca prawny przy Okręgowej Izbie radców prawnych w Szczecinie i właściciel Kancelarii prawnej. Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika „Świat nieruchomości”, członek redakcji miesięcznika „Wspólnota mieszkaniowa”, tygodnika samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Nieruchomości” oraz dwutygodnika „Gazeta samorządu i administracji”, stały współpracownik dziennika „Rzeczpospolita”. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa i gospodarowania nieruchomościami.