Dawid Obrzeżgiewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni praktyk rachunkowości. Członek oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizuje badania z zakresu rachunkowości rolnej, wyceny roślinnych aktywów biologicznych, wpływu podatku od towarów i usług oraz split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa, oceny efektywności rachunkowości instrumentów zabezpieczających. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, międzynarodowej, rachunku kosztów oraz podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych.