Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Książki dla profesjonalistów
Zaloguj się
0
Twój koszyk
0,00 
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru na następujących zasadach:

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od:
  1. dnia objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta (lub przez osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik) w przypadku Towaru na fizycznym nośniku,
  2. dnia zawarcia umowy w przypadku e-booków.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować MT Biznes o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy MT Biznes zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MT Biznes) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MT Biznes została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności MT Biznes dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 5. MT Biznes może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać rzecz MT Biznes, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował MT Biznes o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres OPEN PARTNER Duninowska 9a. 87-800 Włocławek
 8. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Towarów w formie e-booka, audiodownloada, jeżeli spełnianie świadczenia (umożliwienie pobrania pliku) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MT Biznes o utracie prawa odstąpienia od umowy, a plik został faktycznie pobrany.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.