Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
37,45  74,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -
OUTLET

Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej OUTLET

Studenckie prace naukowe
  • Data wydania: 15.10.2021
  • Ilość stron: 392
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-325-8

Opis książki

Egzemplarz outletowy. Może posiadać drobne uszkodzenia, przetarcia, zabrudzenia, które nie utrudniają korzystania z książki

 

MONOGRAFIA NAUKOWA


Podstawowym źródłem informacji o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych jest system rachunkowości. Sprawozdania finansowe, stanowiące finalny produkt rachunkowości, odzwierciedlają nieustanne przeobrażenia gospodarcze. Dynamiczne zmiany otoczenia prawno-gospodarczego jednostek stawiają coraz to nowsze wyzwania przed rewizją finansową, dążącą do zapewnienia odpowiedniego poziomu wiarygodności dostarczanych informacji sprawozdawczych.

W monografii zawarto rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych dotyczących najważniejszych aktualnych wyzwań współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej. Poruszane zagadnienia zostały zebrane w następujące bloki tematyczne:
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
 • Sprawozdawczość i rewizja finansowa w czasie pandemii.
 • Wyzwania rewizji finansowej i audytu wewnętrznego.
 • Wyzwania sprawozdawczości finansowej według standardów międzynarodowych.
 • Wyzwania związane z wyceną szacunkową i ujawnianiem informacji w sprawozdaniu finansowym.
 • Sprawozdawczość jednostek w szczególnych sytuacjach.
 • Rola sprawozdań finansowych w ocenie sytuacji finansowej firmy.
 • Rachunkowość kreatywna i oszustwa księgowe.
 • Wyzwania sprawozdawczości niefinansowej.


Książka jest rezultatem projektu „Współczesne wyzwania sprawozdawczości i rewizji finansowej” zrealizowanego we współpracy ze studentami polskich uczelni wyższych – Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.
 

 

Mariusz Andrzejewski – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, w latach 2019–2020 pełnił funkcję dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie. Od 2016 roku kieruje pracami Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sprawozdawczości i rewizji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych. Zdobył doświadczenie praktyczne, pracując w radach nadzorczych i komitetach audytu między innymi w takich spółkach, jak PKO BP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., INSTAL Kraków S.A. Jako kierownik projektu w programie „Dialog” MNiSW pn. „Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia” zaproponował wprowadzenie stałej stopy procentowej w kredytach mieszkaniowych oraz zastąpienie wkładu własnego gwarancją BGK. Jest pomysłodawcą i współtwórcą kierunku studiów: audyt finansowy, który daje jego absolwentom prawo do ubiegania się o zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozwinął programy studiów podyplomowych z takimi organizacjami, jak ACCA, CIMA i CFA Poland.

Paweł Zieniuk – doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy SKwP, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, opiekun Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”, tutor akademicki, wykładowca kursów certyfikowanych z zakresu rachunkowości, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o. w Krakowie, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, jest właścicielem firmy audytorskiej oraz członkiem zarządu spółki usługowej prowadzącej księgi rachunkowe.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji