Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
29,95  59,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :
OUTLET

Współczesna scena innowacji OUTLET

Wyzwania dla przedsiębiorców i menedżerów
  • Data wydania: 21.05.2021
  • Ilość stron: 252
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 265 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-210-7

Opis książki

Egzemplarz outletowy. Może posiadać drobne uszkodzenia, przetarcia, zabrudzenia, które nie utrudniają korzystania z książki.

Celem książki jest prezentacja współczesnej sceny innowacji oraz analiza zjawisk, procesów, tendencji
i uczestników na niej występujących.
Autor omawia głównie innowacje techniczne/technologiczne oraz zachowania przedsiębiorców-innowatorów i menedżerów innowacji w firmach. Całościowe, holistyczne spojrzenie na procesy innowacyjne we współczesnej gospodarce ma formę dziesięciu pytań, przy czym każdemu z nich odpowiada jeden rozdział.

Koncepcja sceny innowacji zakłada, że występują na niej główni aktorzy oraz aktorzy drugoplanowi. Każdy z nich ma określone role do odegrania i żadnego nie może zabraknąć, żeby „gra innowacyjna” przebiegała prawidłowo i była skuteczna. Współczesny obraz tej sceny nie jest klarowny, ponieważ jest on rezultatem wielu światowych megatrendów występujących w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku oraz podwójnego kryzysu (zdrowotnego i gospodarczego) spowodowanego pandemią koronawirusa. W związku z tym pojawia się pytanie, na które musi odpowiedzieć przedsiębiorca/firma: Jak grać na współczesnej scenie innowacji? Autor, wybitny znawca tej gry, pomaga w uzyskaniu
na nie odpowiedzi.

Książka jest przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników nauki. Może być przydatna dla innowatorów, przedsiębiorców, doradców biznesowych i technicznych, biznesmenów i menedżerów ds. innowacji w korporacjach. Ponadto zainteresuje osoby zawodowo zajmujące się transferem technologii i komercjalizacją wiedzy.
Po przeczytaniu tej niezwykle ciekawej książki czytelnik będzie wiedział, jak powstają, rozwijają się i działają innowacje, a także – jak nimi zarządzać.


 W ostatnich latach szybko rośnie na świecie liczba publikacji na temat innowacyjności i komercjalizacji innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, odnoszących się zarówno do czynników, metod i technik w tym zakresie, jak
i próbujących ująć całościowo proces innowacji. Tak jest również i w Polsce, czego dobrym przykładem jest recenzowana książka.

Andrzej H. Jasiński przyjął, że przejście od gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach powoduje zmiany w prze-biegu działań innowacyjnych i sposobie myślenia o nich. W efekcie w XXI wieku wyłoniły się nowe modele biznesowe i związane z nimi nowe rodzaje innowacji. Stąd postulat badawczy rozszerzenia tradycyjnego ujęcia innowacji wypracowanego dla sektora przemysłowego o m.in. rozwój modeli otwartych innowacji, a także badania innowacji
w obszarze usług oraz innowacji społecznych. Publikacja stanowi próbę oryginalnego, całościowego (holistycznego) ujęcia zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu innowacyjności oraz integracji innowacji przemysłowych i usługowych. Warte podkreślenia jest to, że została ona napisana z ogromną erudycją i przystępnym językiem.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników: innowatorów, przedsiębiorców oraz menedżerów ds. innowacji w dużych firmach, menedżerów instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, jednostek sfery B+R oraz konsultantów
ds. innowacji, a także wykładowców, studentów i doktorantów nauk ekonomicznych i zarządzania.

 z recenzji prof. UŁ, dr. hab. Edwarda Stawasza
 Prof. zw. dr hab. Andrzej H. Jasiński – kierownik Zakładu Innowacji i Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zarządzanie innowacjami i transferem technologii, politykę innowacyjną, innowacje w kontekście marketingu, oraz marketing instytucjonalny. Autor i współautor kilkunastu książek
z tej tematyki. Przebywał jako Visiting Fellow na Uniwersytecie Sussex, Brighton, Wielka Brytania oraz jako Visiting Professor na Duquesne University, Pittsburgh, USA. Członek The Triple Helix Association (THA), The European Association of the Study on Science and Technology (EASST), The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) oraz The Public Communication of Science and Technology Network (PCST). Jako ekspert OECD, Grupy Roboczej Komisji Europejskiej i NA-TO przebywał w różnych krajach świata. Kierował m.in. kilkoma projektami badawczymi
w ramach Programu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki, koordynowanego przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji