Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
37,42  49,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :

Kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej na przykładzie Małopolski

  • Data wydania: 17.12.2021
  • Ilość stron: 130
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-339-5

Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA


W cyfryzującym się świecie, gdzie powtarzalne procesy będą wykonywać maszyny, ważne jest wykształcenie kompetencji uniwersalnych. Tych, które pozwolą na wykrywanie ukrytych sensów, głębszego znaczenia czy dochodzenie do rozwiązań niepodlegających ścisłym regułom. Myślenie analityczne w kontekście różnorodności kulturowej będzie stanowić cel reorientacji kompetencji pracownika przyszłości, tak aby uwolnić jego kapitał ludzki w jak największej części.

Autor za pomocą modeli panelowych, modeli regresji liniowej i modeli DEA analizuje wiele zależności, które pomagają wyjaśnić istnienie związku między rozwojem kapitału ludzkiego i innowacyjności. W obszarze zainteresowań autora znajduje się ocena związku wysokości wynagrodzeń z wykształceniem, jakości kapitału ludzkiego i działalności patentowej, wydatków na edukację z wynikami egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, nierówności dochodowych z wielkością ośrodków miejskich, efektywności wykorzystania dotacji na szkolnictwo wyższe i efektywności szkolnictwa wyższego, działalności sektora edukacji w regionie i jej skutków. W książce zawarto również analizę i ocenę działań rządowych i regionalnych, w tym realizacji strategii i programów rozwojowych w zakresie pobudzania innowacyjności poprzez inwestycje w kapitał ludzki w warunkach integracji europejskiej. Przedstawiono szereg scenariuszy rozwoju kapitału ludzkiego w najbliższej przyszłości w kontekście wyzwań demograficznych, społecznych i technologicznych.


 W monografii zaprezentowano ewolucję badań teoretycznych i praktycznych nad kapitałem ludzkim, a także wskazano narzędzia stymulowania kapitału ludzkiego przez jednostki samorządu terytorialnego. Syntetycznie przedstawiono istotę, znaczenie i etapy programowania rozwoju kapitału ludzkiego w warunkach integracji europejskiej w odniesieniu do różnych strategii polityki regionalnej. Naświetlenie problemów zachodzących w procesie tworzenia kapitału ludzkiego należy uznać za wyczerpujące, stanowiące dobrą bazę do dalszych rozważań.

Szczególne miejsce poświęcono roli edukacji w tworzeniu kapitału ludzkiego. Zaprezentowane badania bazują na bogatych materiałach empirycznych i wyliczeniach statystycznych dotyczących województw Polski, województwa małopolskiego w przekroju gmin i powiatów w latach 2004-2018. Badania te ilustrują szczegółowe wykresy i tabele obejmujące ranking badanych jednostek z punktu widzenia przyjętych mierników. W zakończeniu ujęto syntetyczne wnioski dotyczące oceny działań rządowych i regionalnych w zakresie scenariuszy rozwoju kapitału ludzkiego w Małopolsce. Rozważania autora mają duże znaczenie dla teorii i praktyki polityki regionalnej.
 - z recenzji prof. dr. hab. Zygmunta Szymli
 


Maciej Jagódka – doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Rynków Finansowych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od lat zajmuje się tematyką kapitału ludzkiego, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju na szczeblu państwowym, regionalnym i lokalnym.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji