Dr hab. Włodzimierz Pańków – socjolog, specjalizuje się w zagadnieniach socjologii pracy, organizacji, badaniach nad przedsiębiorstwami i rozwijaniu teorii instytucji, od 2003 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przez wiele lat związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Autor ponad 330 publikacji w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim i ukraińskim. Brał udział w badaniach „Solidarności” przez A. Touraine’a. Po usunięciu z PAN w 1986 r. pracował w paryskim CNRS. W latach 1981–1993 ekspert i doradca NSZZ „Solidarność” oraz ruchu samorządności pracowniczej. Współpracował z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Instytutem Spraw Publicznych. Autor m.in. następujących opracowań: Polskie lato 1980. Kryzys systemu władzy (napisane w 1981 r. i opublikowane po angielsku, szwedzku i francusku w formie skróconej jako artykuł oraz po portugalsku, w S?o Paulo, Brazylia jako książka; polska wersja w formie artykułu ukazała się drukiem dopiero w 2006 r.), Instytucje pracy w procesach transformacji: polskie doświadczenia z lat 1990–1992 (wersja polska i angielska), Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych (współautor), Rozpad bastionu (współautor), Dialog społeczny po polsku (współautor). Ponadto autor rozdziału „Polscy robotnicy a polska sprawa” w pracy zbiorowej Modernizacja Polski (red. naukowa W. Morawski). W 2010 r. opublikował Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (współautor).