Dr Paweł Rutkowski - językoznawca, badacz składni języków naturalnych - zarówno fonicznych, jak i migowych (a w szczególności polskiego języka migowego - PJM). Autor kilkudziesięciu prac z zakresu lingwistyki teoretycznej i stosowanej, w większości opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Kieruje Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego.