Krzysztof Jarecki – absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel i tłumacz przysięgły języka angielskiego.