Bronisław Treger jest profesorem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS.