Agnieszka Sochal - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, wykładowca akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, lektor języka niemieckiego. Stypendystka Freie Universität zu Berlin, Universität des Saarlandes w Saarbrücken, Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji, Universität w Wiedniu.