Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
63,68  84,90  *
Dostępność: przedsprzedaż
Wybierz ilość
+ -

Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec wyzwań XXI wieku

  • Data wydania: 30.09.2022
  • Ilość stron: 424
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 16.5 x 23.5 x 2.1 cm
  • Wydanie: 1
  • ISBN: 978-83-8175-406-4

Opis książki

Współczesna rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa podlegają nieustannym zmianom. Powszechna informatyzacja rzeczywistości gospodarczej i postępująca automatyzacja procesów z założenia powinny umożliwić szybsze i łatwiejsze przygotowywanie i badanie sprawozdań finansowych, a ujednolicenie ich struktury logicznej powinno pozwolić także na łatwiejsze dokonywanie porównań. Niezależnie od postępu technologicznego, usprawniającego pracę księgowych, nadal ogromnym wyzwaniem dla systemu rachunkowości i rewizji finansowej pozostaje konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu wiarygodności danych sprawozdawczych oraz dostarczenia informacji użytecznej, która dla odbiorców będzie przydatna w podczas podejmowania decyzji zarządczych oraz inwestycyjnych.

 

W monografii zawarto rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych dotyczących wyzwań, przed jakimi stają współczesna rachunkowość, sprawozdawczość i rewizja finansowa w warunkach ciągłych zmian otoczenia gospodarczego i rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych. Poruszone zagadnienia zostały zebrane w następujące bloki tematyczne:

·zastosowanie nowoczesnych technologii w systemie rachunkowości,

·rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,

·raportowanie niefinansowe,

·rewizja finansowa,

·rachunkowość zarządcza i analiza finansowa.

 

Książka jest rezultatem projektu naukowego „Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec wyzwań XXI wieku”, w którym udział brali studenci polskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

O autorze

Mariusz Andrzejewsk profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W latach 2016–2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału Finansów i Prawa, a w latach 2019–2020 – dziekana Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie. Od 2016 roku kieruje pracami Katedry Rachunkowości Finansowej. W latach 2005–2006 piastował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Ponadto członek European Accounting Association (EAA) oraz International Association for Accounting Education & Research (IAAER). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na sprawozdawczości i rewizji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem spółek giełdowych. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych. Zdobył doświadczenie, pracując w radach nadzorczych i komitetach audytu między innymi w takich spółkach, jak: PKO BP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., INSTAL Kraków S.A. Jako kierownik projektu w programie „Dialog” MNiSW pn. „Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia” zaproponował wprowadzenie stałej stopy procentowej w kredytach mieszkaniowych oraz zastąpienie wkładu własnego gwarancją BGK. Jest pomysłodawcą i współtwórcą kierunku studiów audyt finansowy, który daje jego absolwentom prawo do ubiegania się o zwolnienie z egzaminów na biegłego rewidenta. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie rozwinął programy studiów podyplomowych z takimi organizacjami, jak: ACCA, CIMA i CFA Poland

 

Paweł Zieniuk – doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, opiekun Koła Naukowego Rewizji Finansowej „Audyt”, tutor akademicki, wykładowca kursów certyfikowanych z zakresu rachunkowości, członek zarządu SKwP Odział Okręgowy w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową, jest właścicielem firmy audytorskiej oraz członkiem zarządu spółki usługowej prowadzącej księgi rachunkowe.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji