Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
54,68  72,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :
  • Data wydania: 17.06.2022
  • Ilość stron: 236
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 16.5 x 23.5 x 1.0 cm
  • Wydanie: 1
  • ISBN: 978-83-8175-371-5

Opis książki

Pandemia COVID-19 wywiera wpływ na każdą sferę życia gospodarczego. Rachunkowość cały czas ewoluuje, dostosowując się do zmian otoczenia, nowych regulacji prawnych i potrzeb użytkowników informacji. W tym okresie zmieniły się zarówno przepisy prawne, jak i formy komunikacji. Pojawiły są nowe potrzeby związane z zabezpieczeniem gromadzonych informacji, szkoleniem z wdrażanych zmian w regulacjach prawnych, korzystaniem z nowych rozwiązań technologicznych oraz form kontaktowania się z klientami i współpracownikami. Procesy te następują w dość krótkim okresie, a sprawność w dostosowaniu się do nich determinuje dalsze funkcjonowanie firm na rynku.

 

Monografia przybliża najważniejsze zagadnienia i problemy, z którymi w dobie pandemii COVID-19 przyszło się zmierzyć księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorów jest ocena wpływu pandemii na organizację systemu rachunkowości w polskich firmach.

 

Autorzy przedstawili najważniejsze zmiany, do których musieli się dostosować księgowi, i naświetlili problemy etyczne, jakie przyniosła ze sobą pandemia. Omówili problemy zachowania wiarygodności i poufności przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed osobami nieupoważnionymi. Poruszyli także temat konieczności połączenia postaw etycznych z dbałością o dobre imię profesji związanych z rachunkowością. Dużo miejsca poświęcono roli rachunkowości w zaspokajaniu potrzeb interesariuszy oraz tematyce outsourcingu usług księgowych. Zaprezentowano także wpływ pandemii i uregulowań prawnych na proces badania sprawozdania finansowego. Ze względu na obszerność tematu odniesiono się tylko do wybranych zagadnień. Dokonano również przeglądu przepisów podatkowo-księgowych związanych z pandemią COVID-19.

O autorze

Ewa Grabowska-Kaczmarczyk – biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, egzaminatorka Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Akredytowany tutor, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Autorka i współautorka publikacji z zakresu rachunkowości,  rewizji finansowej oraz raportowania danych niefinansowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi m.in. z zakresu rewizji finansowej, kontroli i audytu, rachunkowości finansowej. 

 


Maciej Leszek Hyży – doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, członek ACCA, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie praktyczne. Pracował w znanych firmach audytorskich, m.in. Deloitte oraz BDO Polska. Posiada doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, które zdobył przechodząc przez wszystkie szczeble kariery od asystenta do partnera. Pełnił funkcję dyrektora finansowego spółki z branży TSL, notowanej na rynku Newconnet. Od 2018 roku jest właścicielem firmy, która prowadzi obsługę księgową, kadrowo-płacową oraz doradztwo finansowo-księgowe dla podmiotów gospodarczych z różnych branż i form prawnych.

 


Elżbieta Jędruczyk – asystentka w Katedrze Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni praktyk rachunkowości, członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół strategii podatkowych przedsiębiorstw oraz nowoczesnych technologii w rachunkowości. W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw, analizy podatkowej, systemów finansowo-księgowych.

 


Dawid Obrzeżgiewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości i Rewizji Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni praktyk rachunkowości. Członek oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Realizuje badania z zakresu rachunkowości rolnej, wyceny roślinnych aktywów biologicznych, wpływu podatku od towarów i usług oraz split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa, oceny efektywności rachunkowości instrumentów zabezpieczających. Prowadzi zajęcia oraz szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, międzynarodowej, rachunku kosztów oraz podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach podyplomowych. 

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji