Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
52,42  69,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -

Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne

  • Data wydania: 25.03.2022
  • Ilość stron: 256
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-347-0

Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA


Współczesny świat opiera się na wiedzy, wynalazkach i nowoczesnych technologiach. Niekwestionowanym faktem stała się gwałtowna automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja. Ponadto coraz istotniejsze znaczenie mają niematerialne czynniki rozwoju, a wśród nich wiedza i informacja.

Celem książki jest wskazanie roli i znaczenia polityki wiedzy, której istota polega na przemyślanych działaniach prowadzących do osiągnięcia powziętych zamierzeń w tworzeniu innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem związku pomiędzy jakością systemu innowacyjnego a polityką wiedzy, rozwijaną na różnych poziomach zarządzania organizacją.

W procesie innowacyjnym, w skali mikro, efektywne zarządzanie wiedzą oznacza optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów organizacji. Z kolei w skali makro szczególną rolę odgrywają sprawne systemy innowacyjne, przyjmujące charakter sieciowy. Ze względu na wysokie ryzyko procesu badawczo-rozwojowego coraz więcej organizacji decyduje się na współpracę, w tym o charakterze międzynarodowym. W przypadku polskich uczelni, ośrodków badawczych i firm duże znaczenie ma ich udział w programach z dziedziny zarządzania wiedzą realizowanych w ramach Unii Europejskiej.

Zagadnienia omówione w książce, poza ich niezwykle ciekawym wymiarem intelektualnym, mają znaczenie praktyczne zarówno na poziomie firm, jak i całej gospodarki.


 Autorce udało się zrealizować w książce postawione cele: poznawczy – dogłębne omówienie polityki wiedzy i procesu innowacyjnego, ich wzajemnego związku oraz wpływu polityki wiedzy na rozwój innowacji i sektora wiedzy oraz utylitarny – udzielenie odpowiedzi na pytania, jak rozwijać zasoby wiedzy w organizacji oraz jak nimi zarządzać, by tworzyć optymalne warunki rozwoju danej struktury, oraz jakie działania podejmować, by budować społeczeństwo oparte na wiedzy.
 - z recenzji dr. hab. Stanisława Łobejki, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Książka jest jedną z nielicznych publikacji tak kompleksowo opisujących podejście do zagadnienia wiedzy i jej roli we współczesnej gospodarce. Materiał zgromadzony w książce poszerza kompetencje czytelnika dotyczące wiedzy i zarządzania nią, szczególnie w kontekście współczesnych procesów innowacyjnych i technologicznych. Książka może być także użyteczna w procesach dydaktycznych na wyższych uczelniach.
 - z recenzji dr Agnieszki Turyńskiej-Gmur, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska


 

Dr hab. inż. Małgorzata Golińska-Pieszyńska – pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, absolwentka Wydziału Chemicznego PŁ, ukończyła także studia z zakresu ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w zagadnieniach transferu i komercjalizacji wyników badań naukowych. W centrum zainteresowań autorki znajduje się nowoczesna organizacja i relacje z otoczeniem z punktu widzenia procesów innowacyjnych. Uczestniczyła w wielu projektach Unii Europejskiej z zakresu zarządzania wiedzą i procesami innowacyjnymi w organizacjach. Prowadzone badania przekłada na praktyczne działania prowadzące do podnoszenia innowacyjności i wzrostu konkurencyjności firm i gospodarki.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji