Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
E-book
Kupując otrzymujesz:
plik EPUB, plik MOBI
64,90 
42,19 
Rabat 35%

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 48,68 

Dostępność: Produkt cyfrowy - dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :

Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu EBOOK

Autor: Robert Sroka
  • Data wydania: 16.04.2021
  • Format pliku: EPUB, MOBI
  • ISBN: 978-83-8175-228-2

Opis książki

Sztuczna inteligencja, przemysł 4.0, gospodarka cyrkularna, powstające i znikające zawody, innowacyjne modele biznesowe, nowe produkty inwestycyjne, media społecznościowe oraz inne trendy gospodarcze powodują, że zarówno sami przedsiębiorcy, jak i pracownicy oraz klienci czują się zagubieni. Nierzadko stają przed dylematami moralnymi, z jakimi nikt wcześniej się nie mierzył. Szukają etycznych podpowiedzi i wskazówek, jak w różnych sytuacjach biznesowych powinni się zachować. Odpowiedź na pytanie, gdzie można znaleźć przywódców mających zdolność rozwijania i umacniania standardów etycznego postępowania w biznesie, znajduje się w książce dr. Roberta Sroki.

Monografia Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu jest poświęcona roli, jaką pełnią samoregulacje w kreowaniu standardów etycznych w życiu gospodarczym. Autor pomija odgórną regulację narzuconą przez państwo oraz oddolną samoregulację przedsiębiorstw i koncentruje się na samoregulacji w ramach branży, dokonywanej za sprawą organizacji branżowych, które najlepiej wiedzą, gdzie pojawiają się zagrożenia i prawdopodobieństwo przekroczenia granicy – prawnej lub moralnej. W przeprowadzonych przez siebie badaniach dowodzi powinności, zasadności oraz możliwości przyjęcia przez organizacje branżowe roli zbiorowego przywódcy etyki biznesu. Odkrywa potencjał tkwiący w organizacjach branżowych i pokazuje, w jaki sposób mogą one wyznaczać i egzekwować standardy etycznego postępowania
w przestrzeni gospodarczej.

Książka stawia dużo pytań i zmusza do refleksji przedsiębiorców należących do organizacji branżowych i angażujących się w ich działania. Przedstawia także praktyczny model wdrażania i organizowania samoregulacji branżowej związanej ze standardami etycznymi oraz wskazówki i rozwiązania dla organizacji branżowych, które zdecydują się przyjąć rolę przywódców współczesnej etyki biznesu.


 Książka prezentuje nowatorskie, multidyscyplinarne podejście do kluczowych zagadnień etyki biznesu, a jednocześnie przedstawia szereg propozycji rozwiązań, które mogą i powinny być wprowadzone w życie, co ma szczególne znaczenie praktyczne. Jest przy tym mocno osadzona w myśli teoretycznej zarówno z obszaru etyki biznesu, jak i socjologii, filozofii
i nauk politycznych, z elementami prawa, zarządzania i ekonomii. Toruje drogę do przeciwstawienia się popularnej – niestety – tezie w polskim życiu gospodarczym i społecznym, że etyka biznesu to tylko sfera „pustych deklaracji” i teoretycznych rozważań filozofów oderwanych od realiów życia. Autor stawia wiele istotnych dla przedstawicieli biznesu i nauki pytań, prowadzi ciekawe analizy i wysuwa ważne i użyteczne tezy.

 - z recenzji dr. hab. Bolesława Roka, prof. ALK

 Monografia dobrze pokazuje, że standardy etyczne nie są dodatkiem do działalności gospodarczej, lecz jej istotnym elementem. Nie należy ich rozumieć tylko jako ograniczeń, bowiem mogą stać się źródłem innowacyjnych rozwiązań oraz stanowić zachętę do lepszego poznawania aktualnych i potencjalnych klientów. Etyka biznesu jest ukazana jako zestaw norm generowanych w ramach branży i opartych na dobrym rozpoznaniu jej specyfiki oraz możliwych zagrożeń. Etyka nie tylko pozwala na unikanie zagrożeń, lecz także nakłania do przemyślenia na nowo celów strategicznych firm.
 - z recenzji dr. hab. Jacka Sójki, prof. UAM
dr Robert Sroka
jest etykiem biznesu łączącym badania naukowe z pracą w biznesie i współpracą z administracją centralną. Od 15 lat teoretycznie i praktycznie zajmuje się etyką biznesu, odpowiedzialnym inwestowaniem, compliance, ładem korporacyjnym i prawami człowieka. Dyrektor ds. odpowiedzialnego inwestowania na Europę Środkową oraz rzecznik etyki w funduszu inwestycyjnym Abris Capital Partners. Współpracownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych, wspierając rady nadzorcze i zarządy spółek oraz fundusze inwestycyjne we wdrażaniu programów etycznych, systemów antykorupcyjnych, strategii odpowiedzialnego biznesu i ładu korporacyjnego.

Doświadczenia zawodowe zdobywał, pracując m.in. w EY w zespole zarządzania ryzykiem nadużyć oraz w zespole zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz, raportów, przewodników i narzędzi dla biznesu, w tym książki Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody. Od 2009 r. zapraszany przez administrację centralną do licznych grup roboczych i eksperckich. W latach 2010–2013 przewodniczył grupie roboczej ds. odpowiedzialnego inwestowania, działającej przy zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. W latach 2016–2017 był członkiem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczył grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Studiował i odbywał staże naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, KU Leuven w Belgii, Metropolia University of Applied Sciences w Finlandii oraz University of Cambridge.

Członek Invest Europe Responsible Investment Roundtable oraz European Business Ethics Network.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji