Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka twarda oprawa
Dostępność: nakład wyczerpany

Instytucje i organizacje: pochodzenie, powstawanie, funkcje, przekształcenia

  • Data wydania: 28.02.2014
  • Ilość stron: 240
  • Oprawa: miękka
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7561-317-9

Opis książki

Jednym z następstw polskiej transformacji po 1989 r. jest powstanie ogromnej liczby nowych organizacji oraz instytucji. Specjaliści z zakresu zarządzania i socjologii organizacji coraz częściej pytają w związku z tym, jak powstają, żyją i umierają instytucje i organizacje?

>>Zajrzyj do książki (spis treści i fragment)

Pytania te nie mają bynajmniej charakteru teoretycznego, ponieważ to za pomocą konkretnych organizacji i instytucji realizowane są cele gospodarcze i społeczne, świadczone są usługi i redystrybuowane są wypracowane przez społeczeństwo dochody. Autor podaje wiele przykładów funkcjonowania organizacji i instytucji różnego typu zarówno w świecie, jak i w Polsce.

Książka jest napisana z imponującym rozmachem. Znajduje to wyraz w podejmowaniu wątków teoretycznych, pozornie standardowych dla perspektywy instytucjonalnej, ale równocześnie pogłębianych analizą zjawisk partykularnych, osobliwych. Pomagają w tej operacji udane „wycieczki” w historię, ale jeszcze bardziej odwoływanie się do wyników badań empirycznych, jakie autor prowadził całymi latami, aby dawać diagnozę i szukać terapii dla zmiany społecznej, której jest uważnym świadkiem i zaangażowanym uczestnikiem.

Otrzymujemy w efekcie intrygujący obraz życia instytucji, ich powikłanych relacji z władzą, a zwłaszcza z państwem; z rynkiem, a zwłaszcza z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa; ze społeczeństwem, a zwłaszcza z jego strukturą. Autor zapowiada na wstępie, że kultura jest „matką” dla instytucji i podejmuje nawet takie wątki, jak funkcjonowanie norm i wartości, ale z pewnością głównym obiektem zainteresowań autora są dzieci-instytucje – jak się rodzą, rozwijają, także jak gniją.

Dobra robota!

prof. dr hab. Witold Morawski, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr hab. Włodzimierz Pańków – socjolog, specjalizuje się w zagadnieniach socjologii pracy, organizacji, badaniach nad przedsiębiorstwami i rozwijaniu teorii instytucji, od 2003 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przez wiele lat związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Autor ponad 330 publikacji w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim i ukraińskim. Brał udział w badaniach „Solidarności” przez A. Touraine’a. Po usunięciu z PAN w 1986 r. pracował w paryskim CNRS. W latach 1981–1993 ekspert i doradca NSZZ „Solidarność” oraz ruchu samorządności pracowniczej. Współpracował z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Instytutem Spraw Publicznych. Autor m.in. następujących opracowań: Polskie lato 1980. Kryzys systemu władzy (napisane w 1981 r. i opublikowane po angielsku, szwedzku i francusku w formie skróconej jako artykuł oraz po portugalsku, w S?o Paulo, Brazylia jako książka; polska wersja w formie artykułu ukazała się drukiem dopiero w 2006 r.), Instytucje pracy w procesach transformacji: polskie doświadczenia z lat 1990–1992 (wersja polska i angielska), Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych (współautor), Rozpad bastionu (współautor), Dialog społeczny po polsku (współautor). Ponadto autor rozdziału „Polscy robotnicy a polska sprawa” w pracy zbiorowej Modernizacja Polski (red. naukowa W. Morawski). W 2010 r. opublikował Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (współautor).
Data wydania: 28.02.2014

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji

Inne produkty z tej kategorii

Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych EBOOK
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych EBOOK
Perspektywa członków rad nadzorczych
44,93 
OUTLET
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych OUTLET
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych OUTLET
Perspektywa członków rad nadzorczych
32,45 
nakład wyczerpany
Czy kultura ma znaczenie? EBOOK
Czy kultura ma znaczenie? EBOOK
ZZL w japońskich fabrykach w Polsce
31,42 
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych
Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych
Perspektywa członków rad nadzorczych
48,68