Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
27,45  54,90  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -
Tytuł dostępny również w formatach :
OUTLET

Doskonałe Public Relations OUTLET

Teorie, kontrowersje, debaty
Autor: Jacek Barlik
  • Data wydania: 20.11.2020
  • Ilość stron: 300
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-161-2

Opis książki

Egzemplarz outletowy. Może posiadać drobne uszkodzenia, przetarcia, zabrudzenia, które nie utrudniają korzystania z książki

 

Monografia omawia popularną i niezwykle wpływową w dziedzinie PR teorię doskonałego public relations Jamesa Gruniga. Autor stawia sobie trzy główne cele:
 • eksploracyjne – służące poznaniu, opisowi i zrozumieniu zjawisk zachodzących w teorii public relations
 • eksplikacyjne – a więc wyjaśniające główne wątki w debatach wokół teorii doskonałego public relations oraz
 • prognostyczne – czyli stanowiące próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłe kierunki rozwoju teorii doskonałego public relations.

Choć autor szczegółowo opisuje i analizuje teorię doskonałego public relations, to książka odnosi się do public relations
w szerszym ujęciu, ponieważ dr Jacek Barlik omawia także najważniejsze wyzwania, najbardziej istotne problemy
i najciekawsze kontrowersje oraz debaty wokół i w samej dyscyplinie public relations.

Pierwsza część książki opisuje paradygmat dyscypliny, porządkując wiele jej aspektów, w tym interdyscyplinarność i specyfikę public relations, a ponadto przystępnie i przejrzyście wskazuje na zawiłości i spory wokół PR. Kolejne rozdziały w syntetyczny sposób prezentują historię tworzenia się dyscypliny public relations oraz krytykę dotyczącą jej istoty, metodologii i przydatności. Dużo miejsca w książce zajmuje prezentacja krytycznego podejścia w PR do teorii Jamesa Gruniga. W końcowej części książki autor przedstawia swoje rozważania
o ewolucji teorii doskonałego public relations, formułując postulaty
, które muszą być spełnione, aby jej zasięg nie ograniczał się do branży public relations, lecz rozszerzył się na inne obszary zarządzania – na poziomie praktycznego działania, szkolnictwa wyższego i prowadzonych badań naukowych.

Dzięki doświadczeniu autora jako menedżera, konsultanta i doradcy w dziedzinie public relations oraz wykładowcy akademickiego książka przedstawia szerokie spektrum praktycznego i teoretycznego spojrzenia na PR w jego współczesnym wydaniu. Z książki skorzystają zarówno specjaliści z branży PR, jak i studenci tej dziedziny oraz eksperci z zakresu komunikacji społecznej.


 Monografia autorska dr. Jacka Barlika to niezwykle cenne na polskim rynku opracowanie jednej z najczęściej cytowanych w literaturze przedmiotu teorii – doskonałego public relations Jamesa Gruniga – jak również potrzebny i unikatowy w Polsce kompletny podręcznik public relations dla szkół wyższych. Autor z jednej strony jest przenikliwym referentem teorii Gruniga, z drugiej strony z niezwykłą erudycją i w przystępny sposób przytacza szereg głosów krytycznych, polemicznych
i jednocześnie ubogacających tę teorię o nowe aspekty, z trzeciej zaś – w uniwersalny i praktyczny, a zarazem precyzyjny sposób, pokazuje interdyscyplinarność własnych badań, doświadczenie w praktycznych zastosowaniach analizowanej teorii, jej rozwinięcie o współczesne wyzwania dla PR, a także pogłębienie o jednoczesne doświadczenie praktyka i naukowca. (…)
 Cennym elementem publikacji są zagadnienia wypunktowane na początku każdego z rozdziałów, patrzenie na dane zagadnienie w możliwie najszerszy interdyscyplinarnie sposób, poukładanie treści w punkty oraz podpunkty porządkujące omawiane zagadnienia, niezwykle pomocne w dydaktyce pytania kontrolne, pokazujące duże doświadczenie autora w tej dziedzinie, a także ujęty bezpośrednio pod tekstem wykaz literatury odnoszącej się do omawianych treści. Nie ma w tej książce niczego, co byłoby niepotrzebne, a synteza myśli pomaga w śledzeniu bieżącego wątku. (…)
 Książka jest niezwykle przydatnym kompendium dla badaczy na specjalności public relations, komunikacji politycznej, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zarządzanie informacją, relacjami, na socjologii, a także na psychologii społecznej. Wiedza zawarta w książce przyda się również studentom do przygotowania prac dyplomowych oraz naukowcom przy tworzeniu projektów badawczych, a także praktykom w branży public relations w rozwiązywaniu sytuacji problemowych i dylematów w karierze zawodowej.

 - fragment recenzji prof. UKSW dr hab. Moniki Marty Przybysz

 Byłem opiekunem Jacka Barlika, gdy jako stypendysta Fulbrighta na University of Maryland pracował nad swoim doktoratem. Jest cenionym kolegą, który posiada bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę akademicką. W tej książce wykorzystał swoje kompetencje, aby wyjaśnić i poszerzyć główne międzynarodowe teorie public relations, w tym teorię doskonałego public relations, zarządzania relacjami, teorie krytyczne, teorie aktywizmu, publiczności, feministyczne, profesjonalizmu i etyki. Po przeczytaniu tej pozycji zarówno naukowcy, jak i praktycy zyskają dogłębne zrozumienie tych teorii i ich dalszych kierunków rozwoju.
 - James E. Grunig, University of Maryland
 

 

Jacek Barlik - praktyk i badacz public relations, konsultant polskich i międzynarodowych firm, instytucji i organizacji, pracownik Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (od 2014 r.). Doktor nauk humanistycznych, stypendysta Fulbrighta (University of Maryland at College Park, u prof. Jamesa Gruniga, 1994–1995), jedyny polski członek Public Relations Society of America (od 1999 r.). Uczestnik m.in. kongresu ICA w Bostonie (2011) i konferencji BledCom (2018, 2019).

Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (1994), członek Rady Etyki Public Relations (2008–2010). Publikacje m.in. w: „Corporate Communications: An International Journal”, „Studiach Medioznawczych”, „Zeszytach Prasoznawczych”, „Central European Journal of Communication”, rozdziały w publikacjach pod red. J. Olędzkiego
i R. Ławniczaka (w języku polskim i angielskim), autor książki Sztuka sprzedawania (Warszawa 1994).

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji

Polecane produkty

Public relations
Wojciech Budzyński
Public relations
Public relations
Wizerunek. Reputacja. Tożsamość
33,67 
Dostępność: chwilowo niedostępny
OUTLET
Angielski w marketingu, promocji i reklamie OUTLET
Alicja Fandrejewska, Malwina Dietrich
Angielski w marketingu, promocji i reklamie OUTLET
Angielski w marketingu, promocji i reklamie OUTLET
Insights into Marketing Vocabulary Learn, Manage, and Create
24,95 
Dostępność: nakład wyczerpany

Inne książki Autora: Jacek Barlik

Doskonałe Public Relations
Doskonałe Public Relations
Teorie, kontrowersje, debaty
41,18