Tomasz Jedynak – adiunkt w Katedrze Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do czynności doradztwa inwestycyjnego. Obronił pracę doktorską pt. Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor podręczników akademickich. Wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, w tym w szczególności problematykę ubezpieczeń społecznych i funkcjonowania systemu emerytalnego. Wykładowca na studiach doktoranckich i podyplomowych. Odbył półroczne staże naukowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczył w warsztatach naukowo-badawczych organizowanych na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze. Gościnnie wykładał w Lwowskim Instytucie Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, na Politechnice Lwowskiej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.