Monika Turek-Radwan – doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomii i finansów, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową.