Katarzyna Mokrzycka-Kogut – doktor nauk społecznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej w Instytucie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową. Specjalista z zakresu m.in.: prawa podatkowego i rachunkowości podatkowej, rachunkowości finansowej oraz finansowych programów księgowych.