Jolanta Stanienda – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik naukowy projektu MNiSW w ramach programu „Dialog” o tematyce ekonomii społecznej. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także główny wykonawca i ekspert w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia. Autorka i współautorka publikacji z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości społecznej oraz społeczno-gospodarczych konsekwencji czwartej rewolucji przemysłowej. Aktywnie współpracuje z otoczeniem społecznym i gospodarczym, uczestnicząc w stażach i przygotowując ekspertyzy oraz raporty. Jest członkinią zespołu problemu węzłowego projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w UEK pt. Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej, w którym prowadzi badania dotyczące kapitału społecznego, kompetencji przyszłości oraz modelu edukacji.