Elżbieta Jędruczyk – asystentka w Katedrze Rachunkowości Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni praktyk rachunkowości, członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doradca podatkowy. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół strategii podatkowych przedsiębiorstw oraz nowoczesnych technologii w rachunkowości. W swojej praktyce dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw, analizy podatkowej, systemów finansowo-księgowych.