Judith Orloff - prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną oraz wykłada psychiatrię na University of California (UCLA). Jest autorką bestsellerowej Wolności emocjonalnej oraz książek Pozytywna energia i Second Sight.
Dr Orloff jest międzynarodowym prelegentem oraz organizatorem warsztatów poświęconych zależnościom między medycyną, intuicją i wolnością emocjonalną. O jej pracy wspominano w CNN, PBS i NPR, a także w „USA Today”,
„O Magazine” oraz „Self”. Dr Orloff stworzyła także Intuition and Emotional Freedom Channel, dostępny w portalu YouTube pod adresem www.youtube.com/judithorloffmd