Rafał Żak - zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji jako trener mówca, coach i autor tekstów.
 Nieco bezczelnie twierdzi, że umie wskazać różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a rozwojem, który jest celem samym w sobie.