Pat Zigarmi jest współzałożycielką The Ken Blanchard Companies, gdzie obecnie piastuje stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju. Jest współautorką książek Jednominutowy Menedżer i przywództwoPrzywództwo sytuacyjne i lepsza komunikacja na linii przełożony–podwładny oraz Leading at a Higher Level.