Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
Książka
* Porównanie do ceny sugerowanej przez wydawcę
55,50  74,00  *
Dostępność: dostępny
Wybierz ilość
+ -

Proces akceptacji koncepcji lean six sigma w organizacji

  • Data wydania: 17.12.2021
  • Ilość stron: 282
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami
  • Format: 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-334-0

Opis książki

MONOGRAFIA NAUKOWA


Koncepcja zarządzania six sigma, mimo że powstała w połowie lat 80. ubiegłego wieku, nie doczekała się wielu naukowych opracowań zarówno międzynarodowych, jak i krajowych. Z tego względu monografia Proces akceptacji koncepcji lean six sigma w organizacji autorstwa dr. inż. Sławomira Świtka zasługuje na szczególną uwagę. Książka stanowi naukową próbę syntetycznego przedstawienia problematyki wdrażania zintegrowanej koncepcji lean six sigma i jej wpływu na zmianę zachowań organizacyjnych w środowisku korporacyjnym. Autor zawarł w niej dotychczasową wiedzę naukową oraz specjalistyczne doświadczenie praktyczne nie tylko w skali krajowej, ale także światowej.

Celem monografii jest zidentyfikowanie czynników procesu akceptacji koncepcji lean six sigma w organizacji za pomocą zmodyfikowanego modelu akceptacji technologii (TAM), który pozwala ocenić wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących akceptację tej koncepcji w firmie.

Monografia może być wykorzystywana jako podręcznik dla studentów tych kierunków, na których jest wykładany przedmiot dotyczący nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Stanowi również cenne uzupełnienie wiedzy dla osób pragnących uzyskać certyfikację na wszystkich poziomach Six Sigma Belts. Mamy nadzieję, że zainspiruje również menedżerów do głębszych studiów w zakresie zachowań organizacyjnych i wykorzystania tej wiedzy w praktyce zarządzania.


 Tematyka poruszana w monografii jest ciągle ważna, zarówno z punktu widzenia badawczego, jak i praktyki gospodarczej. (…) Autor w ciekawej konwencji przedstawił komponenty metodyki six sigma i aspekty jej wdrożenia. Szczególną uwagę poświęcił tak istotnym zagadnieniom, jak: wpływ case studies Motoroli i General Electric na rozwój metodyki wdrażania six sigma, integracja koncepcji lean production i metodyk six sigma, modele procesów wdrożeniowych lean six sigma, kultura organizacyjna wspierająca wdrożenie koncepcji lean six sigma oraz diagnostyka czynników zewnętrznych determinujących powodzenie wdrażania tej koncepcji. (…) Autor zaprezentował w oryginalnym ujęciu metody i modele koncepcji teoretycznych oraz wyniki badań empirycznych. Uzyskane wyniki poddał gruntownym analizom statystycznym, które pozwoliły na sfomułowanie konstruktywnych wniosków.

Książka może stanowić kompendium wiedzy i źródło inspiracji dla menedżerów zajmujących się wnikliwą analizą korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządzania, doskonaleniem procesów opartych na koncepcjach six sigma i lean management. Może być także źródłem wiedzy w zakresie ewolucji nauk o zarządzaniu i jakości dla studentów (I i II stopnia), a także słuchaczy studiów podyplomowych i szkół doktorskich w ramach dyscypliny nauk o zarządzaniu i zarządzaniu jakością.
 - z recenzji prof. dr. hab. inż. Macieja Urbaniaka, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
 
Sławomir Świtek
– absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Bydgoskiej, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Od 2003 roku zajmuje się tematyką wdrożeń koncepcji zarządzania lean production six sigma. Zdobył certyfikację Master Black Belt w six sigma i lean. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują badanie zmiany zachowań organizacyjnych przy wdrażaniu tychże koncepcji w środowisku korporacji transnarodowych.

Oceny i recenzje klientów

Brak ocen i recenzji