Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
menu

Monografie Prawnicze

Typ produktu

Czym jest monografia prawnicza?

Monografie prawnicze to zbiór przepisów i publikacji dotyczących danego zagadnienia prawniczego bądź instytucji prawnej. Są one kierowane do prawników, którzy w jednym miejscu zawartą mają teorię oraz praktykę, dzięki ujętych w niej doktrynach i orzecznictwu.

 

Monografie prawnicze stanowią ważne źródło wiedzy dla prawników oraz osób zainteresowanych zagadnieniami prawno-społecznymi, analizując różne aspekty prawa i instytucji prawnych. Monografie prawnicze skupiają się na zagłębieniu się w konkretne zagadnienia prawne oraz na przedstawieniu teorii i praktyki związanej z danym obszarem prawnym. Przez wnikliwe analizy, monografie prawnicze pozwalają czytelnikom zrozumieć złożoność problematyki oraz zastosować wiedzę w praktyce. Tematyka monografii prawniczych może obejmować takie zagadnienia jak stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika w określaniu ciężaru podatkowego, zagadnienia prawne związane z konstytucją RP, regulacje dotyczące unii europejskiej czy studia prawnoporównawcze. Monografie prawnicze stanowią ogromne osiągnięcie dla nauki prawniczej, przyczyniając się do pogłębiania wiedzy oraz rozwoju dziedziny prawa.

 

Monografie prawnicze

W kategorii monografie prawnicze znajdziemy serie poruszające problematykę oraz zjawiska społeczne i prawne różnych zagadnień. Zawarte w nich analizy przybliżają interesującą nas tematykę, popartą danymi statystycznymi tworzonymi m.in. poprzez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

W ofercie wydawnictwa posiadamy następujące monografie prawnicze:

Monografia skupia się na zagadnieniu dotyczącym problemu chuligaństwa na stadionie, łącznie z określeniem profilów psychologicznych sprawców czynów popełnianych na stadionach. Autor skupia również uwagę na regulacjach, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych.
 

 

 

Autorka dokonuje analizy Konstytucji, jej wpływu na ochronę porządku gospodarczego w państwie oraz rozwój na przestrzeni lat. Wskazuje na nierozerwalny związek prawa finansowego oraz prawa konstytucyjnego, omawiając ukształtowany system finansów publicznych.

 

 

Monografia ukazuje znaczenie prawa do prywatności w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez władzę publiczną oraz zasad stosowania podsłuchów procesowych i pozaprocesowych.

 

 

Monografia omawia takie zagadnienie, jak różnorodność biologiczna i jej ewolucja oraz związane z tym regulacje prawne. Porusza również temat celów i zasad ochrony różnorodności biologicznej, które znaleźć możemy w ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku.

Chuligaństwo stadionowe
Marcin Kamiński
Chuligaństwo stadionowe
Chuligaństwo stadionowe
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
56,17 
OUTLET
Chuligaństwo stadionowe OUTLET
Chuligaństwo stadionowe OUTLET
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
37,45 
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych
ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych
56,17 
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe…
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe…
56,17 
OUTLET
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… — OUTLET
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… — OUTLET
37,45 
Dostępność: Produkt cyfrowy- niedostępny
OUTLET
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych OUTLET
Ochrona zdrowia publicznego w komunikatach o produktach leczniczych OUTLET
ze szczególnym uwzględnieniem zgodności rozwiązań polskich i unijnych
37,45 
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa
48,68 
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody
52,42 
OUTLET
Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej OUTLET
Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej OUTLET
49,95 
Finanse publiczne a Konstytucja
Monika Bogucka-Felczak
Finanse publiczne a Konstytucja
Finanse publiczne a Konstytucja
59,92 
OUTLET
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody OUTLET
Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody OUTLET
34,95 
OUTLET
Finanse publiczne a Konstytucja OUTLET
Finanse publiczne a Konstytucja OUTLET
39,95 
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika
przy określaniu ciężaru podatkowego
52,42 
OUTLET
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika OUTLET
Konstytucja i Ordynacja podatkowa jako instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa prawnego podatnika OUTLET
przy określaniu ciężaru podatkowego
34,95 
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Dominika Bek, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego
Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych
56,17 
OUTLET
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego OUTLET
Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego OUTLET
Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych
37,45 
Konstytucyjne determinanty...
Monika Bogucka-Felczak
Konstytucyjne determinanty...
Konstytucyjne determinanty...
Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechanizmów korekcyjno-wyrównawczych w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
32,45 
Dostępność: nakład wyczerpany
Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego
Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego
41,18