Pięć wydawnictw - jedno zamówienie i jeden koszt wysyłki - Zapraszamy do korzystania z połączonych koszyków! 

Najlepsze źródło wiedzy
Zaloguj się
menu

Monografie Prawnicze

Typ produktu

Czym jest monografia prawnicza?

Monografie prawnicze to zbiór przepisów i publikacji dotyczących danego zagadnienia prawniczego bądź instytucji prawnej. Są one kierowane do prawników, którzy w jednym miejscu zawartą mają teorię oraz praktykę, dzięki ujętych w niej doktrynach i orzecznictwu.

 

Monografie prawnicze stanowią ważne źródło wiedzy dla prawników oraz osób zainteresowanych zagadnieniami prawno-społecznymi, analizując różne aspekty prawa i instytucji prawnych. Monografie prawnicze skupiają się na zagłębieniu się w konkretne zagadnienia prawne oraz na przedstawieniu teorii i praktyki związanej z danym obszarem prawnym. Przez wnikliwe analizy, monografie prawnicze pozwalają czytelnikom zrozumieć złożoność problematyki oraz zastosować wiedzę w praktyce. Tematyka monografii prawniczych może obejmować takie zagadnienia jak stopień bezpieczeństwa prawnego podatnika w określaniu ciężaru podatkowego, zagadnienia prawne związane z konstytucją RP, regulacje dotyczące unii europejskiej czy studia prawnoporównawcze. Monografie prawnicze stanowią ogromne osiągnięcie dla nauki prawniczej, przyczyniając się do pogłębiania wiedzy oraz rozwoju dziedziny prawa.

 

Monografie prawnicze

W kategorii monografie prawnicze znajdziemy serie poruszające problematykę oraz zjawiska społeczne i prawne różnych zagadnień. Zawarte w nich analizy przybliżają interesującą nas tematykę, popartą danymi statystycznymi tworzonymi m.in. poprzez instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.

W ofercie wydawnictwa posiadamy następujące monografie prawnicze:

Monografia skupia się na zagadnieniu dotyczącym problemu chuligaństwa na stadionie, łącznie z określeniem profilów psychologicznych sprawców czynów popełnianych na stadionach. Autor skupia również uwagę na regulacjach, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych.
 

 

 

Autorka dokonuje analizy Konstytucji, jej wpływu na ochronę porządku gospodarczego w państwie oraz rozwój na przestrzeni lat. Wskazuje na nierozerwalny związek prawa finansowego oraz prawa konstytucyjnego, omawiając ukształtowany system finansów publicznych.

 

 

Monografia ukazuje znaczenie prawa do prywatności w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez władzę publiczną oraz zasad stosowania podsłuchów procesowych i pozaprocesowych.

 

 

Monografia omawia takie zagadnienie, jak różnorodność biologiczna i jej ewolucja oraz związane z tym regulacje prawne. Porusza również temat celów i zasad ochrony różnorodności biologicznej, które znaleźć możemy w ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku.

Chuligaństwo stadionowe EBOOK
Chuligaństwo stadionowe EBOOK
Problematyka prawna, kryminologiczna i psychologiczna
52,42 
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… EBOOK
Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za ich zaległości podatkowe… EBOOK
56,17 
Dostępność: Produkt cyfrowy- niedostępny
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa EBOOK
Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa EBOOK
Kontrola operacyjna i dane telekomunikacyjne w kontekście inwigilacji społeczeństwa
44,93 
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
Monika Bogucka-Felczak
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
Finanse publiczne a Konstytucja EBOOK
56,17 
Dostępność: Produkt cyfrowy- niedostępny